Sundhedsstyrelsen

Giv dit barn mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen

27. januar 2016

Børn 0-4 år

Børn i alderen 0-4 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Gennem bevægelse lærer de også deres krop at kende. Derfor er det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.

Børn under 1 år

  • Lad barnet ligge så meget som muligt på maven, når det er vågent
  • Sørg for, at barnet bevæger sig på forskel­lige måder i løbet af dagen
  • Sørg for, at barnet kan bevæge sig frit mest muligt

Klik på Link:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/smaa-boern-skal-hoppe,-lege-og-tumle-saa-meget-som-muligt