Tilskud til privat børnepasning

Eks. på kontrakt (2015 takst)

TAKSTER FOR BØRNEPASNING

Søskendetilskud

http://www.gribskov.dk/borger/boern-og-unge/dagtilbud-og-skoler/takster-og-tilskud-til-dagtilbud-fo-og-klub/soeskendetilskud/

 

Hej Erik

Det er rigtigt, at der ydes søskendetilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning. Jeg har kopieret lovgrundlaget her:


Afsnit 3.1 Regler for beregning af søskendetilskudSøskendetilskud til en plads i en privat pasningsordning fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85 % af søskendetilskuddet til en dagtilbudsplads udregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud (§§ 19, stk. 2-3og 21, stk. 2-4 ) i kommunen.Kommunen kan godt vælge at fastsætte et højere søskendetilskud. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning kan dog højst udgøre, hvad der svarer til søskendetilskuddet til en dagtilbudsplads udregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud (§§ 19, stk. 2-4 og 21, stk. 2-3) i kommunen.Her i 2016 er tilskuddet beregnet til 1278,78 pr. md.

Venlig hilsen

Pladsanvisningen

Helle