Tilskud til privat børnepasning

ansøgning om tilskud til privat børnepasning:

 

 https://www.borger.dk/vaelg-kommune?selfserviceId=e965f4d6-2290-4f6e-a20d-7925233de6ac&actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568df&referringPageId=e0fc25d9-08dc-4374-9c0d-d72a58a6a0f3 

Eks. på kontrakt (2015 takst)

TAKSTER FOR BØRNEPASNING

 

http://www.gribskov.dk/borger/boern-og-unge/skole-og-fritid/takster-og-tilskud-2018/

Søskendetilskud

 

https://www.borger.dk/vaelg-kommune?selfserviceId=e965f4d6-2290-4f6e-a20d-7925233de6ac&actionPageId=065ca8f9-a1f5-4946-ada7-12e163f568df&referringPageId=e0fc25d9-08dc-4374-9c0d-d72a58a6a0f3

Hej Erik

Det er rigtigt, at der ydes søskendetilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning. Jeg har kopieret lovgrundlaget her:


Afsnit 3.1 Regler for beregning af søskendetilskudSøskendetilskud til en plads i en privat pasningsordning fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85 % af søskendetilskuddet til en dagtilbudsplads udregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud (§§ 19, stk. 2-3og 21, stk. 2-4 ) i kommunen.Kommunen kan godt vælge at fastsætte et højere søskendetilskud. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning kan dog højst udgøre, hvad der svarer til søskendetilskuddet til en dagtilbudsplads udregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud (§§ 19, stk. 2-4 og 21, stk. 2-3) i kommunen.Her i 2016 er tilskuddet beregnet til 1278,78 pr. md.

Venlig hilsen

Pladsanvisningen

Helle